B2B meet up „Energetska efikasnost u građevinarstvu“

B2B meet up/u pod nazivom "Energetska efikasnost u građevinarstvu", će se održati u četvrtak , 28. oktobra 2021. na JADRANSKOM SAJMU u Budvi u terminu 10:30-14:30. 

B2B meet up organizuje NVO Expeditio koja se od 1997. godine bavi temama vezanim za održivi prostorni razvoj, među kojima zelena gradnja zauzima važno mjesto. Sastanak je dio projekta ENEA Energy Efficiency Living Lab čiji je cilj suočavanje sa izazovima nedovoljne energetske efikasnosti u sektoru građevinarstva kroz podsticanje razmjene znanja i zajedničkih inicijativa među istraživačkim institucijama i akterima privatnog sektora kako bi se, u budućnosti. doprinelo razvoju tehnoloških inovacija u građevinarstvu. 

U tom kontekstu, B2B meet up predstavlja platformu za uspostavljanje novih poslovnih veza i nudi odličnu priliku da se na licu mjesta upoznate, ostvarite kontakt sa potencijalnim partnerima!